Bergvärmekällan är auktoriserat serviceombud för IVT och Nibe och har utbildning på samtliga typer av värmepumpar. Vi reparerar de flesta värmepumpar på marknaden och har reservdelar på lager för IVT och Nibe.
Vi börjar med felsökning och kontroll och diskuterar eventuella åtgärder med dig innan jobbet sker.

Vi utför även större reparationer som kompressorbyten och värmepumpsbyten. Som serviceombud utför vi garantireparationer och har väl inarbetade rutiner tillsammans med våra leverantörer.

För att underlätta ägandet av en värmepump erbjuder vi serviceavtal. I avtalet ingår en årlig kontroll och optimering av driften. Våra avtalskunder får också rabatt på arbetskostnaden vid övriga reparationer under året.

Vi hjälper dig med rådgivning vid val av värmesystem och ger teknisk support vid enklare fel där ägaren av anläggningen själv kan utföra reparationer eller ändringar. Vi säljer reservdelar över disk.

Vi utför även värmepumpsbyten då den gamla har gått sönder. Vår tekniker felsöker anläggningen och rådgör med dig angående ett byte om reparation inte är att rekommendera. Vid byte av värmepump ingår den gjorda felsökningen i köpet.

Vi felsöker och byter även andra anläggningar som bergvärme och uteluft. Även här ingår den gjorda felsökningen i köpet.

Bergvärmekällan är återförsäljare av IVTs produktsortiment. Med en värmepump från IVT medföljer en Nöjd-Kund-Garanti. Läs mer om garantier och service på ivt.se.