Energi och el på effektivt sätt

Solceller för villor

Hur många solceller som behövs och vad som krävs är olika från hushåll till hushåll. Poängen med solcellerna och installationen av dem är att deras elproduktion ska täcka fastighetens elförbrukning på årsbasis, men samtidigt inte överstiga huvudsäkringens maximala effekt. Solpanelernas storlek brukar vara kring 1,82-2,2 kvadratmeter, och det är bland annat takets storlek som avgör hur många som går att montera på själva taket. Men förutom takets storlek beror även antalet solpaneler på den årliga elförbrukningen och storleken på den tidigare nämnda huvudsäkringen. Soltechs integrerade solceller är populära eftersom de smälter in i byggnadens övriga tak eller fasad.

Självklart finns det även en ekonomiskt faktor att ta hänsyn till, med tanke på att du själv väljer hur mycket pengar du vill investera i solceller. Men eftersom att efterfrågan på solceller är relativt hög just nu, och ser ut att fortsätta i den riktningen, kan det vara smart att investera i tid så att inte priserna är alltför dyrare längre fram i tiden. Det finns en regel som är att antalet Watt solceller ska vara lika många som storleken på huvudsäkringen gånger 690 och som sagt inte fler watt än ens egna årliga elförbrukning (kWh). 

Lönsamt med solpaneler

Solceller/solpaneler är väldigt kostsamt, men det går även att se som en investering om det installeras tillräckligt många. Ungefär 3 kW, eller ungefär 8 stycken solpaneler är det som brukar vara rimligt för att se installation som lönsam i längden. För att täcka den årliga elförbrukningen behövs en effekt i watt som motsvarar hela elförbrukningen i kWh. Alltså, en solpanelseffekt i watt som är densamma som hela elförbrukningen i kWh. Något som är viktigt att tänka på, speciellt om man bor i Sverige, är att ens hus/villa vanligtvis eller kanske aldrig drivs till fullo på just solel. Man brukar oftast kanske köpa el när solpanelerna inte producerar så mycket solel, och när solpanelerna väl producerar mer än du behöver kan du sälja överskottet. 

Skattereduktion

En annan fördel med solceller är att det går att få skattereduktion, på grund av att solceller anses som grön teknik eller grön rot. Avdraget som du kan få för en installation av solceller är 50 000 kr per år samt per person, om din villa eller liknande har flera ägare. Denna typ av reduktion och hur mycket du har rätt till beror dock på hur mycket skatt du betalat samt om du använd en skattereduktion tidigare under året. Avdraget dras eller görs på kostnaderna som uppstår av arbetet eller materialet som används. Från och med detta år (1 Januari 2023) höjs dessutom skattereduktionen för installation av just grön teknik, från tidigare 15 procent till 20 procent. Denna höjning gäller de installationer som har betalats efter den 31 December 2022.

Installera bergvärme i fastigheten

Går du liksom många andra fastighetsägare i tankarna att byta ditt värmesystem? En av de största kostnadsposterna du har som ägare av en villa är just el, där en mycket stor del går till uppvärmning av bostaden. Här finns det en rejäl slant att tjäna på att byta ut ett gammalt, ineffektivt värmesystem som dessutom många gånger är en riktig miljöbov. Idag står flertalet alternativ till buds och ett av dessa är bergvärme, som alltfler väljer att satsa på. Hur går det då till att skaffa bergvärme i ditt hem? Precis det ska vi skriva om i det här blogginlägget, så häng med!

Ta in offerter

Till att börja med, se till att avtala med leverantören: spontanköp inte första bästa bergvärmepump. I den allra första fasen är det viktigt att ta sig tid för att ordentligt jämföra de olika alternativen som finns på marknaden. Ta in offerter från flera olika företag för att se vad som erbjuds. Det är också vanligt att ta in referenser på utförda installationer, så att du kan lita på att det kommer bli väl utfört hemma hos dig. Självklart kan du alltid rådfråga oss, eftersom vi har lång erfarenhet av värmesystem. Alla hus är olika och det kan ibland vara svårt att avgöra på egen hand vilken lösning som är mest optimal. Det är viktigt att du hittar ett alternativ som inte blir onödigt kostsamt och som gör det bästa tänkbara jobbet i din bostad.

I många hus som tidigare haft oljepanna väljs bergvärme, eftersom dessa hus vanligen har de vattenburna elementen kvar som går att använda tillsammans med de nyare uppvärmningsmetoderna. Med andra ord är en viktig beståndsdel av systemet redan på plats!

Skriv avtal för din fastighet

Innan du skriver på ett avtal för installation av bergvärme i din fastighet är det viktigt att du till fullo förstår den offert du valt. I vissa fall kan det vara värt att ta hjälp av en advokat som är kunnig inom fastighetsrätt. Den offert du har fått ska baseras på din nuvarande förbrukning av el, för att utgångspunkten ska vara korrekt. Viktigt att veta är att värmesystemet kommer behöva justeras efter installation, så försäkra dig om att den biten ingår. Försäkra dig också om att alla delmoment som bergvärmeinstallationen kräver står med i offerten. Allra helst ska offerten specificera vad som är materialkostnad och vad som är arbetskostnad; det blir mycket lättare att räkna ut ROT-avdrag då.

Det känns tryggast att anlita en leverantör som står för hela installationsprocessen, så att det inte uppstår ett vacuum mellan olika moment. Däremot kan det vara så att det kommer ett annat specifikt företag och utför själva borrningen, men då är det ändå i samma leverantörs regi.

Installation

Basen i bergvärmeinstallationen är förstås borrningen, där det borras på ett visst djup i berggrunden för att rätt förutsättningar ska uppnås. Det är mycket viktigt att borrningen utförs korrekt, eftersom det annars kan påverka grundvatten och ekosystem vid läckage av så kallad kollektorvätska. Låt oss dock börja från början och ta det stegvis!

Steg för steg – från installation till skön värme

Steg 1 innan det börjar borras efter bergvärme är att anmäla planerna hos din kommuns stadsbyggnadskontor, byggnadsnämn eller liknande. Sedan får du vänta på ett beslut innan det är dags att köra igång med borrandet. Reglerna kring bergvärme är olika beroende på kommun och handläggningstiderna kan också variera. Kika gärna på din kommuns hemsida för att ta reda på vad som gäller där just du bor. Tänk på att borrhålen måste ha ett visst avstånd mellan varandra, eller närmare bestämt minst 20 meter. Din granne kanske har borrat för bergvärme, vilket gör att du måste ta hänsyn till borrhålets placering.

Steg 2. Här har du fått godkänt av fastighetsnämnden i din kommun för att borra. Det är nu dags att förbereda för borrandet på din tomt. Firman som ska borra ser till att borr-riggen kommer på plats, men först är det en god idé att försöka minimera skadan av den tunga utrustningen så gott det går. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att placera ut markskydd.

Steg 3 och dags att borra! Borrdjupet att sikta mot brukar vara mellan 100 och 200 meter, för att tillräckligt med energi ska kunna utvinnas. Ibland kan det behövas göras två borrhål som sedan kopplas samman. När hålet eller hålen borrats grävs kopplingar ned under marken och en del av hålet (som befinner sig ovan berggrunden) isoleras med metallrör. Sedan kopplas borrhålsslangarna till den yttervägg där värmen ska gå in.

Steg 4: dags att installera bergvärmen inomhus. Här monteras den nya bergvärmepumpen upp och installatören ansluter den till den vägg där borrhålsslangarna kommer fram. När allt är sammankopplat ser installatören till att avlägsna eventuell luft i systemet genom att fylla rören med så kallad brinevätska som sedan får verka i ett par timmar. Det hela avslutas med att givare installeras, samt att bergvärmepumpen kopplas in i fastighetens elcentral.

Besiktning

Efter avslutad installation är det viktigt att kontrollera så att allt fungerar som det ska. Den här kontrollen utförs av installatören, där denne steg för steg går igenom installationen så att inget har missats. Sedan får du som nybliven bergvärmeägare den information du behöver för att kunna sköta om din anläggning. Viktigt är också att du får alla de garantier du behöver i pappersform, där allt som är viktigt att spara fylls i av både dig och installatören.

Det finns flera andra besiktningar som du som fastighetsägare är ansvarig att göra, exempelvis radonbesiktning, OVK och energideklaration.

Avslutningsvis återstår det ett visst arbete med att återställa trädgården efter borrningen. Antingen ligger detta arbete på dig eller på installatörsfirman, beroende på vad ni avtalat om.

Inte aktiva

Hej, bergvärmekällan är tyvärr inte aktiva längre.