Tidigare värmeanläggning:
Oljeledning

Tidigare energiförbrukning:
105 kubikmeter olja

Vår lösning:
4 st G:45, 2350 liter VV

Värmekälla:
Borrning 4000 m

Styr & regler:
Rego 5003 Modbus. KTC – Duc med Webserver

Investering:
Ca. 4 000 000 kr

Besparing:
Ca. 700 000 kr/år;