Tidigare energiförbrukning:
7 kubikmeter olja

Vår lösning:
IVT e:14 Frikyla

Värmekälla:
Borrning 360 m

Styr & regler:
Rego 600 (år 2000)

Besparing:
50 000 kr/år