Här samlar vi frågor som vi ofta får av våra kunder.

Varför har min värmepump börjat dra mycket ström?

Kontrollera att den inte är inställd på extra varmvatten, då spetsar den med eltillskott.
Kontrollera att kompressorn är hel genom att titta på lampor eller symboler som indikerar detta, lyssna om kompressorn hörs.
Kontakta service för en felsökning och optimering av driften.

Varför är vissa delar av huset kallare?

Förmodligen ligger inte felet i värmepumpen utan snarare i golvärme eller radiatorer.
Kontrollera att alla ventiler och eventuellt ställmotorer fungerar och är öppna.
Kontrollera att trycket i värmepumpen är mellan 1-2 bar.

Varför har jag varmvatten i kranen men ingen värme i huset när värmepumpen verkar fungera normalt?

Ett troligt fel är att en växelventil har hakat upp sig i varmvattenläge.
Lokalisera växelventilsmotorn via instruktionsboken och ”handshunta” den till ett läge i mitten.
Kontakta service för byte av ventilen.