Tidigare värmeanläggning:
Elpannedrift

Tidigare energiförbrukning:
850 000 kWh

Vår lösning:
2 st IVT F:70H, 1 IVT G:45U

Värmekälla:
Borrning 4250 m

Dagens energiförbrukning:
300 000 kWh

Besparing:

250 000 kr/år