Markvärmepumpar hämtar värme från naturliga värmekällor i berggrund, jord, sjö och grundvatten. Principen att omvandla värme från naturen till inomhusvärme och varmvatten är beprövad och trygg. Markvärmepumpar ger stora energibesparingar med miljövänliga metoder och passar alla fastigheter.

Våra modeller är anpassade för att ge maximal besparing oavsett om du har ved-, olje- eller elpanna eller om du ska bygga nytt.

Har du berg på din tomt och på rimligt djup rekommenderar vi bergvärme. Borrning tar bara någon dag och påverkar din tomt minimalt.
Ytjordvärme är en annan effektiv lösning för större tomter.
Med en sjö eller ett större vattendrag i närheten är sjövärme ett bra alternativ.
En borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan också bli en ny värmekälla.

IVT Greenline

En prisbelönt värmepump som hämtar värme ur berg, jord och sjö för att omvandla den till värme och varmvatten i ditt hus. Avancerad teknik gör värmepumpen mycket driftsäker. Den är lättskött och du kan njuta av låga energikostnader. Verkningsgraden i vissa modeller är över 400 procent och tekniken är överlägsen alla i dag kända uppvärmningsmetoder. Oavsett om du har el, olja, ved, pellets eller fjärrvärme ger värmepumpen stora besparingar. Du bidrar till en bättre miljö och kan använda ditt gamla pannrum till något trevligare.

IVT Premium X15

En bergvärmepump som producerar exakt så mycket energi som ditt hus behöver. Kompressor och cirkulationspump är varvtalsstyrda, behöver huset mer värme ökar varvtalet, är det varmt ute minskar hastigheten. Elektronik styr värmepumpen och anpassar effekten beroende på behov. Oberoende tester på Sveriges Provnings- och forskningsinstitut visar att du kan öka energibesparingen med upp till 12 procent i jämförelse med bergvärmepumpar som saknar varvtalsstyrning.

Modell
X15
Nominell Avgiven /Tillförd effekt vid 0/45°C 60Hz 1
11,7/3,6 kW
Avgiven min 20Hz – max 90Hz vid 0/45°C
4,5-17 kW
Minimalt flöde värmebärare
0,34 l/s
Nominellt flöde värmebärare vid 60Hz
0,40 l/s
Tillåtet ext. tryckfall värmebärare vid nominellt flöde
39 kPa
Nominellt flöde köldbärare
0,55 l/s
Tillåtet ext. tryckfall köldbärare
vid nominellt flöde
89 kPa
Max tryck radiatorsystem
1,5 bar
Max tryck köldbärarsystem
4 bar
Högsta utgående värmebärartemp.
65 °C
Drifttemperatur köldbärarsystem
-5 till +20 °C
Inbyggd värme/köldbärarpump
Ja
Elektrisk inkoppling
400V, N3-fas
Eltillskott nöddrift
6.0 kW
Rekommenderad säkringsstorlek
20 AT
Kompressor
Scroll
Köldmedie R407C
2,3 kg
Anslutning värmebärare
DN 25
Anslutning köldbärare
DN 25
Mått (B x D x H)
600x620x1510 mm
Vikt
190 kg
Reglercentral
Rego 800