Vi säljer, installerar och servar värmepumpar till flerfamiljshus och alla typer av mindre och stora fastigheter.

Bergvärmekällans affärsområde ”Industri och stora fastigheter” är en av de ledande aktörerna inom energioptimering för större energiförbrukare i Stockholm/Mälardalen. För oss är inget projekt för stort.

Med energioptimering ser vi till att ni använder energin så effektivt som möjligt. I våra förslag ingår alltid förnybara energikällor och eller återvinning av energi. Vi lämnar förslag, genomför projekt och följer upp effekterna av åtgärderna. Efter genomfört projekt erbjuder vi långtgående drift- och serviceavtal.

Genom tjänsten närenergi erbjuder vi billig energi.
Vi producerar energin och tar betalt för levererad energimängd. Närenergi är lika enkelt som fjärrvärme och garanterat billigare. Genom en anslutningsavgift och ett avtal gällande energileveranser får ni tillgång till tjänsten.

Energipartnering innebär att vi samarbetar kring er energiförbrukning. vår ersättning utgörs i huvudsak av de besparingar ni gör.

Vi erbjuder också Energiövervakning. Vi monterar mätare på utvalda platser i er anläggning och fjärravläser dessa. Avläsningarna görs tillgängliga i realtid för er via Internet. Vi övervakar såväl el, energi, gas som oljeförbrukning.
Med Energiövervakning går det att komma åt svårlösta systemproblem och anläggningens prestanda övervakas under lång tid till en låg kostnad. Energiövervakning kan ske på alla anläggningar oberoende av befintliga styr- och övervakningssystem.